kommunikation LidköpingLidköping är en relativt bra cykelstad och kommunen har stort fokus på att bygga ut de cykelbanor som finns för att just främja cyklandet. Bland annat pågår ett stort arbete med att bygga en gång- och cykelväg som ska göra att man enkelt kan ta sig fram vid väg 2578. Här är det idag enbart möjligt att cykla på vägen vilket självklart inte är det bästa ur en trafiksäkerhetsaspekt. Målet är att denna väg helt och hållet ska vara klar och kunna invigas under 2015.

I staden finns både helt friliggande cykelbanor samt cykelvägar som går parallellt med bilvägarna. Däremot är de flesta friliggande vilket är det säkraste och trevligaste för cyklisterna.

Huvudstråk

Det bästa sättet att cykla i staden är att följa någon av de fyra huvudstråken som är uppbyggda. Dessa går från stadsdelarna och in mot stadens city – i likhet med hur busslinjerna är uppbyggda. En stor fördel är att man valt att markera upp dessa stråk mycket tydligt vilket gör det enkelt och att följa dem och hitta rätt.

Den som tänker turista i staden, på cykel, kan med fördel ladda hem stadens cykelkarta. En karta som just markerar ut dessa huvudstråk samt andra cykelvägar, gator med cykelfält samt cykelleder.

Pumpstationer

Utöver att man satsat på enkla och tydligt utmarkerade cykelvägar erbjuder man även pumpstationer. Det är små ”tankställen” som drivs av kommunen och som består av en meter hög stolpe där en luftslang är ansluten. Perfekt till både cykel, rullstol och barnvagnen.

Den ena stationen finns vid resecentrum vilket är en plats där det dagligen står en mängd cyklar. Inte minst från de som tar kollektivtrafiken vidare till sin arbetsplats. Den andra stationen är utanför Linderoths Cykel. Ett passande och självklart ställe. Cykelaffären ligger på Källaregatan 10. Även den tredje stationen är belägen utanför en cykelaffär. Det är Cykel och Motor som är belägen på Stenportsgatan 65.